Živa Kreativa – delavnica skupinskega zvočnega izraza

URNIK VSEH DOGODKOV

Dobrodošli na praktični delavnici, ki je namenjena spodbujanju izražanja skozi glas.

Sedimo v krogu okrog ognja, v okroglem indijanskem šotoru,
ustvarjamo skupne pesmi sedanjega trenutka,
za vse nas in za cel svet.

Delavnica je namenjena skupinskemu zvočnemu izrazu,
spodbujamo ljudi, da se poslušajo, se izrazijo z glasom, z različnimi glasovi, z dihom, šumom,
z vsem, kar telo zmore. Spodbujamo, da se izrazi človek, kot celo bitje,
da vsak sam začuti, kje je njegovo mesto, kakšno je njegovo mesto.
Spodbujamo svobodo izraza, kopamo se v harmonijah in surfamo na kaosu.

Če ste vešči igranja na kakšne glasbene inštrumente, jih prinesite s sabo. Ni pa nujno.
Delavnica je namenjena predvsem spodbujanju izražanja skozi inštrument telo/glas.

Program delavnice:
16:00 – 17:00 prihod
17:00 uvod in ogrevanje, sproščanje
18:00 -20:00 praktični del
20:00 zaključni krog

Minimalni prispevek za izmenjavo je 25€, lahko pa po želji prispevate tudi več.
Denar ne sme biti ovira, sploh če te dogodek kliče.

Svoje mesto si zagotovite s prijavo na e-mail zum.muc@gmail.com
ali prek sms na 051 737 020
Število mest je omejeno.

Delavnico vodi Žiga Hun Caban
še več, spodaj

Vse znanje in modrosti, ki prihajajo skozi ta način dela,
smo že integrirali v skupini Shamanika Kreativa,
ki ustvarja zvočne vrelce na tak način, kot jih bomo tokrat mi.
Tukaj je nekaj kratkih posnetkov iz naših skupnih vrelcev.

Obredno petje pesmi, ki prihajajo za nas zdaj.

Lahko prideš tudi samo s svojo prisotnostjo, samo bit, poslušat, uživat v vrelcu. V obeh primerih te, kot organizator prosim, da si zelo pozoren, pozorna in da slediš subtilnemu flowu, ki ga bomo imeli tako v zvoku, kot v tišini. Prosim te, da prideš so-ustvarjat, se izrazit, bit. Pusti čimveč svojih vsakdanjih stvari doma, da bo prostor za zvok in tišino.

Seveda je Shamanika Kreativa tudi učenje. Predvsem učenje poslušanja, učenje ritma, učenje bitja, učenje izražanja, učenje tišine, učenje harmonije, …. Zvočni vrelec nas oblikuje, saj vedno poskrbi za najnovejši zvočni material, ki ga nihče ne pozna. To je za nekatere precejšen izziv, saj smo navajeni vedno znova ponavljati iste pesmi. Kar se tiče istih pesmi, prosim pridite brez njih. Shamanika Kreativa je zvočni vrelec sedanjega trenutka, ki ga oblikuje ravno to, da prihaja spontano skozi naše inštrumente. Je nov zvok, so nove pesmi. Je točno ta čas, je točno to mesto.

Isti skupni imenovalec se izoblikuje, ko se skupina zbere. Nihče ne sme biti v prednosti, zato se vsi spustimo na ista tla, kar se glasbe in zvoka tiče – in igramo iz flowa. Poenostavljeno bi človek rekel, da bomo imeli jam session ali pa improvizacijo. Imeli bomo malo več kot to. To bo usklajevanje, harmoniziranje in skladnost ter seveda kaos. Igrali bomo pesmi, ki jih nihče ne pozna, a ko prihajajo skozi nas, jih poznamo vsi.

Cilj je, da smo harmonični, usklajeni v tonih in ritmih, usklajeni v glasnosti, intenzivnosti.

Seveda je zgornje stanje težje doseči, kot napisati, zato je Shamanika Kreativa konkreten trening zbranosti, kajti le, če smo vsi prisotni tukaj in zdaj, le če vsi zelo pozorno poslušamo in so-delujemo, le takrat se ustvari to, kar je namen: zvočni vrelec, ki je namenjen temu trenutku tukaj in zdaj, tem ljudem, ki so tukaj prisotni in je pretok zvoka, prenos zvoka iz drugih dimenzij v to realnost. Naše seanse tudi snemamo. Posnetki se uporabljajo za pobiranje naših zvočnih sadov in za učenje za naprej.

Igranje, muziciranje, zvok se oblikuje ob naši aktivni zbranosti. Vsi veste, da je tudi pot do harmonije lahko slišna, izraža se skozi kaos. Ker iščemo harmonijo, moramo poznati tudi kaos, pot v njega in pot iz njega. Zato bo to potovanje prežeto tudi s kaosom. Zvok se bo oblikoval, se bo sestavljal, se bo usklajeval, zvok se bo rušil, pesmi se bodo sestavljale in razstavljale. Mi bomo zraven in bomo držali prostor in zdržali vse, kar bo.

Pri skupinskem igranju na tak način, se vedno zgodi, da nekdo dobi inspiracijo, nekdo drug pa pač ne. Ne dobimo vedno vsi vsega. V tem primeru je fino, če vsak udeleženec prepozna svojo vlogo – v vsakem trenutku, kajti že v naslednjem trenutku so lahko vloge tvojega sodelovanja drugačne. Vloge so naslednje: vodilna 1 – tisti, ki začne – drži prostor za osnovo, in ni nujno, da je inspiriran naprej. Drži osnovo. Vodilna 2: tisti, ki se jasno izraža in je dobil, kot inspiracijo, neko glavno melodijo, nekaj, kar opazijo tudi drugi in je tam, zato, da drugi opazijo, nadgradijo. Podporno vlogo igra tisti, ki sam nima konkretne inspiracije, ampak pozorno posluša in po svojih zmožnostih podpira to, kar prihaja.

Vedno se dogajajo prehodi iz ene v drugo vlogo, več ljudi naenkrat ima vodilno vlogo, ali pa ostanemo brez vodilne vloge ali celo brez neke konkretne inspiracije. Vse je prav, vse je učenje. Zvok in tišina.

Shamaniko Kreativo koordiniram Žiga Hun Caban.

URNIK VSEH DOGODKOV