Bobnarski krog in šamansko potovanje

URNIK VSEH DOGODKOV

BOBNARSKI KROG IN ŠAMANSKO POTOVANJE

Zvoki bobnov in ropotulj ustvarjajo ritem življenja.

Bobnanje pripomore k temu, da se človek izrazi z ritmom, z glasom ali plesom.
Preko konstantnega ritma prihajamo v stik z naravnimi ritmi, z našimi lastnimi ritmi.
Spoznavamo se, opazimo se, zavedamo se, potujemo v času.
Zdivjamo se, umirimo se.

Z bobni in ropotuljami kličemo, molimo in se zahvaljujemo.
Prinesite in izrazite na krogu svoje namere zase, za svet, za svoje bližnje in daljne.
Starodavni inštrumenti sami povedo zgodbo tistim, ki so voljni prisluhniti.

Bobnarski krog je namenjen ljudem, ki uživajo v skupinskem kreiranju ritma in atmosfere.
V potovanju, ki ga tovrstno igranje spodbuja, lahko uživajo tudi plesalci.
Odprt je prostor za izražanje ritma, zvoka, glasu ter giba.

Prosim pridite s svojimi inštrumenti, pridite pripravljeni,
krog je namenjen konkretnemu skupinskemu igranju (tudi če si začetnik)
za poglobljeno učenje ritma imam pripravljeno drugo delavnico.

Krog vedno zaključimo tudi s šamanskim potovanjem,
ki je za nekatere izkušnja podpore, za druge pa izkušnja prepuščanja
in potovanja v globine svojega (našega) bitja.

Bobnarski krog in šamansko potovanje vodi Žiga

Trajanje: 4 ure
Prispevek za izmenjavo: 30€ + 5 € če nimaš svojega bobna

URNIK VSEH DOGODKOV